Σφουγγάρι νομίζεις το μυαλό
αβίαστα, εύκολα ρουφά
γνώσεις, σκέψεις, νέες εντυπώσεις

Και έβαλες αλόγιστα σκοπό
από την μια στιγμή στην άλληνε θαρρώ
τα κενά του μανιωδώς να εξαντλήσεις

είναι έξυπνο όμως αυτό
περισσότερο από πριν δε θα δουλεύει
διαλέγει μόνον τι ξεχνά, και τι τώρα χρησιμεύει

Spread the love