Αν ήξεραν στην Πομπειία πριν την την έκρηξη του ηφαιστείου τι θα συνέβαινε, παρόμοια θα ένοιωθαν, όπως εγώ τώρα… Έτσι νομίζω…

Please follow and like the content: