Ήλιος, νούφαρα,
ψάρια γλυκού νερού, μπαμπού
ήσυχο πνεύμα…

Please follow and like the content: