Μόλις διάβασα το επόμενο

…Endlich war es mir vergönnt, den Mythos der Penelope zu verstehen, über den ich bei weitem nicht als einziger einem Irrtum erlegen war: Machen wir nicht alle nachts in uns die Person zunichte, die wir bei Tag darstellen, und umgekehrt?…

και η δικιά μου ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά
…Επιτέλους ήμουν στην ευτυχή θέση να καταλαβάνω τον μύθο της Πηνελόπης, και ήμουν σίγουρος πως δεν ήμουν ο μόνος που είχε πέσει στο ίδιο λάθος: Δε καταστρέφουμε όλοι μας την νύχτα το πρόσωπο μέσα μας, το οποίο την ημέρα παρουσιάζουμε, και αντιστρόφως; …

Από το βιβλίο “Der Professor” της Amélie Nothomb

Spread the love