Όμως άμα μόνον το τίποτε απελευθερώνει, τι χρειάζεται και αυτή; Για να βάζουμε χωρίς λόγο δεσμά στη ζωή μας; Για να θρέφουμε ελπίδες, στις οποίες πνιγόμαστε; Για να έχουμε επιθυμίες που να μας φυλακίσουν;
Κενό, αδειανό, ερειπωμένο, άσπαρτο χωράφι, η ελευθερία!

Spread the love