Δεκαοχτώ κλειδιά
ένα κουβάρι
δοκίμασα σιγά σιγά
ποιο και που να κάνει

Δεκαοχτώ κλειδιά
της εισόδου τρία
για το κελάρι ένα δά
του σπιτιού ποιο; η απορία

Δεκαοχτώ κλειδιά
μα την αλήθεια δέκα και οχτώ
βαριά τεράστια αρμαθιά
θησαυροφυλάκιο τούτο το διαμέρισμα σωστό

Spread the love