…στο στόμα πάλι η πικρή
γεύση του “δεν αρκεί”
Please follow and like the content: