Τι το αύριο
για σε φέρνει;
ποιος το ξέρει
ποιος το ξέρει

Μπουμπούκι το μέλλον
και θα ανθίζει;
ποιος γνωρίζει
ποιος γνωρίζει

Σήμερα και εχθές
αύριο παρελθόν
ιστορία χωρίς παρόν
χωρίς παρόν

Please follow and like the content: