Μια φορά και ενά καιρό
δεν κλήθηκε η ViSta στον χορό
έτσι δεν χόρεψε καλά
ούτε κούνησε την πονηρή ουρά
παρά έμεινε να κοιτάζει σαν χαζό
έξω από το μεγάλο παραθυρό
της τον ασχημομούρη τον κηπουρό