Όσο ψάχνεις δε βρίσκεις.
Όταν δε ψάχνεις μπορεί και να μην βρεις.
Όταν βρεις μάλλον δε θα σταματήσεις να ψάχνεις.
Ό,τι βρήκες δε κρατά για την αιωνιότητα.
Αμπελοφιλοσοφίες σώζουν την στιγμή.
Please follow and like the content: