Ένα δευτερόλεπτο μετά τις τέσσερις αρκεί να φέρει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω.
Μη χειρότερα που λένε…. Μη χειρότερα και πάλι καλά.

Spread the love