Βρέχει, χιονίζει
Τα μάρμαρα γυαλίζει
ο ποντικός χορεύει
και η γάτα μαγειρεύει…

Please follow and like the content: