3 ώρες ψήνει ο φούρνος
180 βαθμούς μέσος όρος
8 τηλεφωνήματα
5 sms – τουλάχιστον
4 γλυκά
μιά δανεική φόρμα και
2 δικές μου
ένα πακεταρισμένο δώρο
μία μέρα πριν
6 χρονών γίνεσαι
7 παιδιά θα γιορτάσετε
ένας και μοναδικός είσαι


Στον Οδυσσέα

Spread the love