Τι θα ήταν η μουσική χωρίς ταλαντωμένα μόρια αέρα;
Τι θα ήταν η ζωγραφική χωρίς κολλοειδείς ουσίες;
Τι θα ήταν ένα μυθιστόρημα χωρίς σελίδες χαρτιού;
Τι θα ήταν μια θεατρική παράσταση χωρίς σκηνή και κοινό;
Τι θα ήταν ο ουρανός χωρίς τη θάλασσα;
Τι θα ήταν ένας Θεός χωρίς ανθρώπους;
Τι θα ήταν ένα πουλί χωρίς τα ύψη;
Τι θα ήταν μια βραδιά χωρίς το πρωί;
Τι θα ήταν ένα ερώτημα χωρίς απάντηση;
Τι θα ήταν;

Spread the love