Στη δουλειά προγραμμάτισα μια ωραία σελίδα με javascript… Κάνει αυτό που ήθελα αλλά όχι αυτό που θα ήταν πρακτικό να κάνει…
Στη δουλειά έγραψα ένα ωραίο κείμενο σε κάποιο email. Εξηγεί κάτι πολύ καλά, κρίμα που είναι γραμμένο στα αγγλικά, σε μια ασύμβατη γλώσσα για πολλούς.
Στη δουλειά περνώ περισσότερες από 6 μισι ώρες της ημέρας μου. Περισσότερες από όσο απαιτείται στο συμβόλαιό μου, λιγότερες από όσο χρειάζεται ο φόρτος εργασίας…
Στη δουλειά καταλαβαίνω αρκετά πράγματα καλύτερα από κάποιους άλλους, δυστυχώς όχι πάντα αυτά που για τα οποία μου τίθονται ερωτήσεις…
Στη δουλειά αγωνίζομαι να βρω το χώρο μου. Κάποτε νομίζω πως βρίσκομαι κοντά στο στόχο, άλλοτε…

Spread the love