Κατέληξα να χωρίζω τους ανθρώπους σε 3 κατηγορίες.
Σε αυτούς που την ψάχνουν, αλλά δε θα την βρουν,
σε αυτούς που την έχουν
και σε εκείνους που ανεξάρτητα αν την έχουν ή όχι, δεν γνωρίζουν καν το νόημά της.

Spread the love