…καλή επέτειο του γάμου σου ViSta.
Πόσο χρόνια είναι ήδη; Δέκα; Και πόσα έχουν περάσει από τότε που χωρίσες; Πέντε;

Please follow and like the content: