Ξεσυνήθισα το γράψιμο
και ποιος να μου το ξαναμάθει;

Ξεσυνήθισα τη χαρά
με την οποία αντιμετώπιζα την δουλειά,
και ποιος να μου την ξαναδώσει;

Ξεσυνήθισα την ηρεμία
και που να την ξαναβρώ

Ξεσυνήθισα…

Spread the love