Αργά, αργά αλλά σταθερά επιστρέφουμε.
Αργά, αργά αλλά σταθερά προχωράμε.
Αργά, αργά αλλά σταθερά καλυτερεύει η ποιότητα ζωής μας [πάλι]

Αργά, αργά αλλά σταθερά μεγαλώνεις, προοδεύεις, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου
Αργά, αργά αλλά σταθερά έμαθα να σε αγαπώ
Αργά, αργά αλλά σταθερά θα πρέπει κάποτε να μάθω να σε αφήσω και θα ανεξαρτητοποιηθείς
Αργά, αργά αλλά σταθερά ελπίζω να μπορώ τότε να βρω ένα άλλο λόγο ύπαρξης

Μέχρι τότε, μέχρι τότε σε θαυμάζω…

Spread the love