Ένα μπουκάλι σε λάθος χώρο
ένα αρχείο σε λάθος τόπο
εμφιαλωμένο λάθος
αρχειοθετημένος τόπος

Please follow and like the content: