Σαν κύκλο μέσα στο κορμό
ένα δαχτυλίδι παραπάνω

χρόνο το χρόνο πάνω μου μετρώ
χαίρομαι, απορώ αλλά και απολαμβάνω

Please follow and like the content: