Τυχερός όποιος
πολλά χέρια
έχει

Ευτυχής όταν
τέσσερα
αρκούν

Ικανός αν
με δύο μόνον
τα καταφέρνει

Αλίμονο για αυτόν
που ούτε το ένα ή το άλλο
δεν έμαθε εγκαίρως να κινεί

Spread the love