Θέλω να μπορούσα να ζω χωρίς επιθυμίες
θέλω να μπορούσα να επιθυμώ αυτό που μπορώ να έχω
θέλω να μπορούσα να έχω αυτό που αξίζει
θέλω να μπορούσε να αξίζει αυτό που ζω

Please follow and like the content: