… είμαι εδώ!

Και δε ξέρω πως είναι από την άλλη μεριά της δύνης ή πως θα είμαι αφού την ξεπεράσω.

Please follow and like the content: