Ένας συνάδελφος από την Κολωνία
είναι πολύ μούτρο, δε σηκώνει αστεία
αποφεύγει να σε κοιτά
όταν με σε μιλά
αλλά για να πικάρει δε χάνει την ευκαιρία

Please follow and like the content: