Μαχαίρι το ψαλίδι
Φρούτα άθυχτα αφήνει
και δάχτυλα ματωμένα

Επιμονή μέχρι τα όρια
που όταν τα φτάσεις
ξεπερνάς ακόμα παραπέρα

Ικανοποίηση στα ξαφνικά;
Με αυτά που εχθές
λοιπά φάνταζαν

Είσαι εσύ αυτός που άλλαξε;
Ή ο φακός μέσα από αυτόν
το σήμερα κοιτάζεις;

Please follow and like the content: