Μπορεί ποτέ να μάθει κανείς να εμπιστεύεται;
Μπορεί ποτέ κανείς να μάθει να αψηφά
αυτές τις μικρές φωνούλες που ξεστομίζουν από καιρό εις καιρό κακίες;
Είναι κακός ο κόσμος, ή το μυαλό μας;
Είναι καλός ο κόσμος, ή μόνον η ελπίδα μας;

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από αύριο…

Please follow and like the content: