Όταν το έξω δεν συγκοινωνεί με το μέσα
όταν το μέσα δεν ηρεμεί, όπως φαινομενικά το έξω
όταν ο ήλιος βγαίνει έξω
και το φθινόπωρο έρχεται ξαφνικά μέσα
όταν η εμφάνιση ενός δώρου ξαφνιάσει τον δωρίζον αντί για αυτόν που του δωρίζεται
όταν ένα δάχτυλο αποδειχτεί αδύναμο να συγκρατήσει μια σιδερένια πόρτα κλείνοντας…

τότε είναι μάλλον… Σαββατοκύριακο.

Please follow and like the content: