Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση Stop
Φεύγουμε Stop
Καλό μας ταξείδι Stop
Καλή διαμονή εκεί που θα είμαστε και ακόμα καλύτερη επιστροφή μας Stop :-)

Please follow and like the content: