Εάν, λέω εάν, υποθέσουμε πως υπάρχουν δυο προτάσεις δουλειάς. Ας τις ονομάσουμε Α και Β προκειμένου να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε. Αν λοιπόν, εάν υποθέσουμε ό,τι και οι δυο πληρώνονται εξίσου καλά. Αν υποθέσουμε πάλι, ότι ο τόπος εργασίας της Α βρίσκεται κοντύτερα από αυτόν της Β. Και αν η Α είναι πιο σίγουρη από την Β, αλλά το περιεχόμενο της Β είναι πιο ενδιαφέρον από αυτό της Α, όπως όμως και ό,τι για τα δυο χρειάζεται προσπάθεια προς αποκομιδή καινούργιων γνώσεων, δεδομένου ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι αντιστρόφως ανάλογος της καθημερινής διαδρομής και του καθημερινού μποτιλιαρίσματος, ποιά θέση θα διαλέγατε;

Την σιγουρότερη, αλλά στεγνά τεχνική Α;
Ή την πιο μακριά κείμενη, αλλά ίσως πιο ενδιαφέρουσα Β;

Spread the love