Στο κλουβί ανήσυχη πάλι τριγυρνώ
Ένας τίγρης που τον τυραννούν άπειρες ερωτήσεις

Please follow and like the content: