Συγκέντρωση λοιπόν
για να επιτευχθεί ο σκοπός.
Συγκέντρωση… Συγκέντρωση;
Σύμπτωση άραγε, που σε αυτήν την λέξη βρίσκω την επόμενη πρόταση;
Στο κέντρο [μου] ‘συ.

Spread the love