Πώς να γράψεις για την αγάπη, όταν σε πονά;
Πώς να γράψεις για την σεξουαλικότητα, άμα δεν σου αρκεί;
Πώς να γράψεις για την ζωή, όταν σου διαφεύγει;
Πώς να γράψεις για οτιδήποτε, όταν σε τρομάζουν οι λέξεις;

Spread the love