Το σύνολο όλων των αντιφάσεών σου.

Spread the love