Ποιός σ’αγαπά;
Ποιός σε νοιάζεται;
Ποιόν αποζητάς δίπλα σου;

Please follow and like the content: