Δώρο,
δώρο απρόσμενο
σε μια καλή στιγμή σου εδόθη
Μήλο ολοστρόγγυλο κιτρινοκόκκινο
και απάνω του μια λέξη
GeistΠνεύμα,
μια λέξη, πολλές έννοιες,
δική σου η αξία που θα έχει
αφού το δώρο εσέ για κάτοχο
θέλησε να διαλέξει

Spread the love