Περιμένοντας το επόμενο post ενός blogger, περιμένοντας το επόμενο παιχνιδιάρικο σχόλιό σου, περιμένοντας τα προβλήματα να περάσουν, περιμένοντας τα γενέθλια να φτάσουν, περιμένοντας την μοναξιά να φύγει, περιμένοντας το κρύο να διαλυθεί, περιμένοντας την ικανοποίηση να έρθει, περιμένοντας…

Please follow and like the content: