Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε
Μόνον που μια είναι το νερό καυτό
ενώ την άλλη ξεπαγιάζουμε

Spread the love