Ψάχνω την ηρεμία
που δε βρίσκω
Κοιμάμαι
χωρίς να ξεκουράζομαι

Μαθαίνω
χωρίς να συγκρατώ
Δουλεύω
χωρίς ευχαρίστηση

Δεν θα δούλευα;
Πάλι δυστυχία

Καμιά ισορροπία
καμιά τάξη
πουθενά

Spread the love