Χριστουγεννιάτικη πίκρα
με κρότο εκρηγνύεται
καταστροφή
ανεξέλεκτη
όλες τις άλλες στιγμές αναιρεί
που βάση λογικής συμπυκνώνεται

ΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΦ!!!!!

Please follow and like the content: