Καταναλώνω
άρα ζω
δέχομαι ερεθίσματα από έξω
άρα υπάρχω

Παθητικά, ασταμάτητα
άρα δεν αντιδρώ

Καταναλώνω
άρα ζω
δέχομαι, αποδέχομαι
αυτά που άλλοι
θεωρούν καλά για μένα
άρα λειτουργώ
σωστά.

Καταναλώνω
άρα ζω
Mέχρι πότε;

Spread the love