Ευτυχώς ή δυστυχώς
είναι ο τύπος τυπικός
μια εδώ και μια εκεί
οδηγεί το λουλακί
αυτοκίνητο με χάρη

Ευτυχώς ή δυστυχώς
βράδιασε και γέμισε με ροζ
σύννεφα το όλο θαλασσί
μα τον Τουτάτη απειλεί
στα κεφάλια μας να πέσει

Ευτυχώς ή δυστυχώς
όταν δεν ξέρω παραπέρα ο μωρός
σωρηδόν μπορώ να γράφω ανοησίες
ονειρικών διαδρομών αφετηρίες
χωρίς τελεία ή κόμα

Spread the love