Κάποτε δε χρειαζόμουν ύπνο, μόνον λέξεις.
Κάποτε για να ξεχαστώ έβλεπα τηλεόραση.
Κάποτε διάβαζα βιβλία για να νιώσω άλλα
Κάποτε δεν το ήξερα, αλλά ήμουν ευτυχισμένη.
Κάποτε μπορούσα να δρω, τώρα είμαι ευχαριστημένη όσο μπορώ έγκαιρα να αντιδρώ.

Κάποτε ήταν όλα αλλιώς.
Τώρα πολλές φορές δεν με αναγνωρίζω.

Spread the love