Το ανάλαφρο αποζητώ
αλλά πάλι το απορρίπτω,
αερόμυαλο φαντάζει
στο κουφιοκέφαλο εγώ

πως βάρυνα απορώ
αλήθεια αγωνιώ
ποια δύναμη να βρω
και να επιστρέψω

Spread the love