Είμαστε υπεύθυνοι για όσους αγαπάμε.
Προστατεύουμε και προσέχουμε όσους αγαπάμε.
Λυπόμαστε και χαιρόμαστε με όσους αγαπάμε.
Γιατί το κάνουμε;
Γιατί έτσι νιώθουμε;
Γιατί είναι ηθικό και έτσι πρέπει;
Γιατί ελπίζουμε κάποιοι και εκείνοι με την σειρά τους να μας φερθούν έτσι. Άρα να μας αγαπήσουν; Άρα να μην είμαστε μόνον εμείς που δίνουμε, αλλά και να μας δώσουν; Άρα δεν δίνουμε για να δώσουμε παρά για να λάβουμε κάποτε; Άρα δεν αγαπάμε; Αλλιώς θα δίναμε χωρίς να περιμένουμε τίποτε; Αλλιώς δε θα συγκρίναμε το τι δώσαμε με το τι πήραμε; Αγνοώντας πως όσα παίρνουμε δεν είναι απαραίτητο να μας δίδονται από αυτόν που εμείς προστατεύουμε και αγαπάμε…

Περίεργος και πολύπλοκος κόσμος. Κάποτε θα τον καταλάβω, μέχρι τότε χρειάζεται προσπάθεια.

Καλησπέρα

Spread the love