Τι να πω; Στέρεψαν τα λόγια.
Τι να σκεφτώ; Μπλόκαραν οι νέες πληροφορίες στο μυαλό.
Τι να διαβάσω; Δε εισχωρούν ξένες ιστορίες στην μάζα των υπαρχόντων.
Τι να γράψω; Χάος οι σκέψεις που χρειάζονται να μπουν σε μια σειρά…

Spread the love