Αλλάζει η διάθεση. Χαλά, καλυτερεύει, θαρρείς πως σταθεροποιήθηκε και βλέπεις να αλλάζει η δουλειά σου. Χαλά εκείνη, καλυτερεύει, θαρρείς πως σταθεροποιήθηκε και βλέπεις να αλλάζει η σχέση σου με τους φίλους σου. Χαλούν οι σχέσεις σου, καλυτερεύουν, θαρρείς πως σταθεροποιήθηκαν και βλέπεις να αναγκάζονται κάποιοι να αλλάξουν σπίτι. Δυσκολεύονται τα πράγματα για αυτούς που ψάχνουν κάτι καινούργιο, καλυτερεύουν, νομίζεις ό,τι σταθεροποιήθηκαν και βλέπεις τον εαυτό σου να αναγκάζεται να αλλάξει ενδιαφέροντα. Δυσκολεύονται τα πράγματα για σένα, καλυτερεύουν, νομίζεις ό,τι σταθεροποιήθηκαν και βλέπεις τον εαυτό σου να έχει αλλάξει ζωή.

Spread the love