Ένας μουσικός μεσήλικας από το Βερολίνο
περίμενε κάθε χρονιά το Marcelino pan y vino
οι γιορτές χωρίς ταινία
δεν άξιζαν δεκάρα μία
σαν νεαπολιτάνικα κ’ επτανησιακά δίχως μαντολίνο

Please follow and like the content: