Τι κάνει ο [έξυπνος;, πονηρός; λογικός; συνετός;] προγραμματιστής αφού παλέψει ένα πρόβλημα αλλά δε βρει ένα τρόπο πραγματοποίησης στο πλαίσιο το οποίο του ζητήθηκε;
Αλλάζει τα ζητούμενα του πλαισίου και προσπαθεί να “πουλήσει” την ιδέα στο αφεντικό ως καλύτερη.

Με άλλα λόγια
ελισσόμαστε
αλλιώς χανόμαστε :-)

Spread the love