Πόσους τρόπους επικοινωνίας χρειάζεται ένας άνθρωπος; Αν κρίνω από τον εαυτό μου… έχουμε και λέμε…
2 προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις,
+2 επαγγελματικές (εξ αυτών μια κειμήλιο από την παλιά εταιρία, μία από την καινούργια)
2 AIM διευθύνσεις
2 προσωπικά blog
+2 blog στα οποία έχω/είχα συμμετέχει
1 προσωπική ιστοσελίδα
1 σελίδα και webspace για podcast
1 συμμετοχή σε φόρουμ δημιουργίας επαγγελματικών σχέσεων
1 συμμετοχή σε user list
1 συμμετοχή σε developer information list
1 διεύθυνση στο flickr.com
1 διεύθυνση χρήστη στο youtube.com
1 συμμετοχή στο facebook
3 νούμερα τηλεφώνου (2 για κινητό, 1 τοπικό, και σε λίγο άλλο ένα νούμερο στο skype)

Ε και; Είναι η ποσότητα και ποιότητα της επικοινωνίας ανάλογη του αριθμού των πιθανοτήτων και των μέσων; Πόση επικοινωνία είναι εφικτή και γιατί επιμένουμε τόσο στο να χωριζόμαστε σε χίλια κομμάτια, παρά να συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις και την ενεργητικότητά μας σε ένα το πολύ δυο τομείς;

Spread the love